Africkí biskupi zasvätili Rwandu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

15.10.2017

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu na Slovensku už niekoľko týždňov zbiera dary pre rwandskú misiu v Kibeho. V súvislosti so zbierkou navštívil v auguste Slovensko poľský pallotín ZBIGNIEW PAWŁOWSKI SAC (68), ktorý je správcom Svätyne Sedembolestnej Panny Márie, Matky Slova, v Kibeho.Svätyňa v Kibeho ako jedno z mála mariánskych pútnických miest na africkom kontinente je na Slovensku už pomerne známa. Veriaci na Slovensku sa však často pýtajú, čo sa v Kibeho v skutočnosti stalo a aké je posolstvo mariánskych zjavení.


Všetko sa začalo 28. novembra 1981, keď študentka strednej školy v Kibeho Alphonsine Mumureke povedala, že videla nádhernú paniu, ktorá sa jej predstavila ako "Nyina wa jambo", teda "Matka Slova". Údajná vizionárka v nej okamžite spoznala Pannu Máriu, Matku Pána Ježiša, nášho Spasiteľa. Tento jav sa potom raz za čas opakoval. Panna Mária všetkých prosila o obrátenie, vieru a úprimnú modlitbu. Panna Mária sa zjavovala dlhšie obdobie, čo súviselo s rwandskou kultúrou, kde je iné vnímanie času a veci sa nedajú vybaviť za päť minút ako v Európe. V takomto duchu sa Mária stretávala s vizionármi a dlho sa s nimi rozprávala. Do Kibeho priniesla dôležité posolstvo adresované súčasnému človeku. Už v prvých rozhovoroch povedala, že súčasný svet sa nachádza vo veľmi zlom stave, pretože ľudia sa odvrátili od Pána Boha. Mária pozývala k návratu, k obráteniu srdca. Podľa odporúčaní Márie má pre rozvoj duchovného života zvláštny význam modlitba posvätného ruženca. Panna Mária osobne naučila vizionárky aj ruženec k siedmim bolestiam Panny Márie, na ktorý už mnohí veriaci zabudli. V Kibeho zaznel nový rozmer Máriinej starostlivosti o ľudí.


Prejavuje sa prežívanie úcty k Panne Márii v každodennom živote miestnych obyvateľov?
Vplyv mariánskej úcty je v Rwande zrejmý a počet pútnikov do Kibeho narastá. Čoraz častejšie prichádzajú aj pútnici zo zahraničia, pričom značnú skupinu pútnikov tvoria veriaci z Tanzánie, Kene, Konga, no štatisticky najviac zahraničných pútnikov prichádza z Ugandy. Kult Panny Márie z Kibeho sa v Ugande dynamicky začal rozvíjať po uzdravení, ku ktorému došlo vo Svätyni Sedembolestnej Panny Márie.


O aké uzdravenie išlo?


V minulom roku 19. marca prišiel do Kibeho s veľkou skupinou pútnikov z ugandskej Diecézy Kabale 13-ročný Mike Namanya, ktorý už tri roky trpel na ochrnutie pravej nohy. Ako pomoc pri pohybe používal eukalyptovú palicu, pričom po zemi za sebou ťahal ochrnutú nohu. Ľudia ho takto videli ešte v prvý deň pobytu v Kibeho, kde prišiel prosiť Božiu Matku o dar uzdravenia. Keď k nám prišiel, ešte nebol pokrstený, ale spolu s pútnikmi sa veľmi vrúcne modlil. Na Kvetnú nedeľu okolo šestnástej hodiny počul vnútorný hlas, ktorý mu povedal, aby zahodil palicu. Zľakol sa, a tak na túto vnútornú výzvu neodpovedal a naďalej kráčal s jej pomocou do Kaplnky zjavení Panny Márie, aby sa tam pomodlil. Keď odchádzal z kaplnky, kráčal už po vlastných nohách, ale ešte s dosť veľkými problémami. Až v noci, ktorú strávil na modlitbe vo svätyni, mu bolesti nohy úplne prestali. Uvedomil si, že môže kráčať úplne bez palice, a tak ju zahodil. Ráno na Veľký piatok už chodil bez akejkoľvek pomoci a bez najmenších problémov. Mohol tiež behať - s veľkým úsmevom na tvári a so srdcom preplneným radosťou a vďačnosťou za zázračné uzdravenie.


Prichádzajú k vám aj pútnici z iných kontinentov, či dokonca zo Slovenska?


Medzi pútnikmi vítame aj obyvateľov Austrálie, Brazílie, Južnej Ameriky, Kanady a európskych krajín. Potrebné je zdôrazniť, že to nie sú vždy len pútnické cesty. Stáva sa, že ľudia pri turistických cestách do Afriky žiadajú od turistických agentúr, aby medzi navštevované miesta pridali aj Kibeho.


Pallotínsky misijný sekretariát zo Slovenska takmer každý rok systematicky organizuje púte do Rwandy pre rodičov, ktorí majú deti adoptované z projektu Adopcia srdca. V programe pobytu vo Rwande sa vždy nachádza aj niekoľko dní na návštevu a spoločnú modlitbu vo Svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Kibeho. Takýmto spôsobom budujeme vzťahy, priateľstvá so Slovákmi. Tak vznikajú aj skupiny dobrodincov, ktorí podporujú našu svätyňu modlitbou i materiálnou obetou.


Celá Cirkev si pripomína sté výročie zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Ako prežíva Cirkev v Rwande tento rok v duchu posolstva týchto zjavení?


Ústredné slávnosti výročia fatimských zjavení vo svätyni v Kibeho sme zorganizovali 13. mája. Posolstvo Panny Márie je stále aktuálne, týka sa každého z nás. Kibeho vytvára zvlášť dobré podmienky na počúvanie Božej Matky, ona každému z nás adresuje výzvu na obrátenie a pokánie. No na celonárodnej úrovni zorganizovala Konferencia biskupov Rwandy celonárodné slávnosti vo svätyni v Ruhengeri. Pozvaní boli všetci veriaci, kde sa za prítomnosti biskupov uskutočnil slávnostný akt zasvätenia a odovzdania sa celej Rwandy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


www.katolickenoviny.sk/39-2017-matka-s...