Brazília slávi 300. výročie Aparecidy: Pápež sa poďakoval za dennú modlitbu zaňho

15.10.2017


Oficiálne logo osláv 300. výročia objavenia sa sošky Panny Márie z Aparecidy - RV
12/10/2017 16:00
POSUŇ ĎALEJ:
Vatikán 12. októbra - Svätý Otec František dnes na sviatok Panny Márie z Aparecidy zaslal videoposolstvo brazílskemu ľudu. V Brazílii dnes vrcholí slávenie Mariánskeho jubilejného roka, ktorým si celá krajina pripomína 300. výročie nájdenia obrazu Panny Márie z Aparecidy vo vodách rieky Paraíba do Sul. Pápeža Františka na oslavách v Aparecide zastupuje ako jeho legát kardinál Giovanni Battista Re.
Vo videoposolstve sa pápež František podelil o svoju radosť, ktorú prežíval, keď v rámci svojej prvej medzinárodnej apoštolskej cesty navštívil svätyňu v Aparecide zasvätenú patrónke Brazílie a pripomenul aj slová, ktoré vtedy povedal:
"V Aparecide - a zopakujem slová, ktoré som povedal v roku 2013 pri oltári národnej svätyne - sa učíme zachovať si nádej, nechať sa prekvapiť Bohom a žiť v radosti. Nádej, drahý brazílsky ľud, je cnosť, ktorá musí preniknúť srdcia tých, ktorí veria, hlavne vtedy, keď sa zdá, že situácie beznádeje okolo nás, nás chcú zbaviť odvahy."
Svätý Otec povzbudil brazílsky ľud, aby nestrácal dôveru v Boha a v príhovor Našej Panej z Aparecidy. Povzbudil ho k radosti týmito slovami:
"V tomto Jubileu, keď slávime 300 rokov od toho Božieho prekvapenia, sme pozvaní byť radostní a vďační. «Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!» (Flp 4,4). A táto radosť, ktorá sa šíri z vašich sŕdc, môže rozlievať sa a dosiahnuť každý kút Brazílie, hlavne periférie geografické, sociálne a existenciálne, ktoré veľmi túžia po kvapke nádeje. Jednoduchý úsmev Márie, ktorý dokážeme spozorovať na jej obraze, nech je zdrojom úsmevu každého z vás napriek životným problémom. Kresťan nikdy nemôže byť pesimistom!
Na záver ďakujem brazílskemu ľudu za modlitby, ktoré denne predkladá za mňa, hlavne počas slávenia svätej omše. Modlite sa za pápeža a buďte si istí, že pápež sa vždy modlí za vás. Spolu, blízko alebo ďaleko, tvoríme Cirkev, Boží ľud. Vždy keď spolupracujeme na ohlasovaní Evanjelia, hoci aj jednoduchým a diskrétnym spôsobom, stávame sa tak ako Mária pravými učeníkmi a misionármi." -ab-

Vytvorte si webové stránky zdarma!