MODLITBA ZASVÄTENIA SPIŠSKEJ DIECÉZY

15.10.2017

MODLITBA ZASVÄTENIA SPIŠSKEJ DIECÉZY
Levoča 2.7.2017


Nepoškvrnené Srdce Panny Márie!
Ako duchovný pastier, ktorému Boh zveril starosť o duchovné stádo tejto diecézy, dnes na tomto pútnickom mieste ti ho zverujem a zasväcujem. Prijmi ho pod svoj materinský plášť. Tvojmu Nepoškvrnenému Materinskému Srdcu zasväcujem predovšetkým seba samého a diecézne kňazstvo pracujúce spolu so mnou vo vinici Pánovej. Oroduj za nás u svojho Božského Syna a vypros nám u neho milosti a pomoc , aby sme povinnosti svojho kňazského stavu a povolania horlivo plnili a vo svätej službe tvojho Syna nachádzali vždy duševnú radosť. Vypros nám silu viery, aby sme ju vedeli čím hlbšie zasievať do sŕdc svojich veriacich a takto rozohriať srdcia mnohých, aby neochladli v úcte a v láske k tebe.


Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, zasväcujem ti našich otcov a naše matky, oroduj za nich, aby podľa príkladu Nazaretskej svätej rodiny plnili rodičovské úlohy a povinnosti. Vypros im u Boha milosť pokoja, svornosti a lásky, aby s citom blaženosti vedeli vždy znášať bremená životných ťažkostí. V ich deťoch im vypros verné, milujúce a poslušné potomstvo, vypros im múdrosť a rodičovskú lásku, aby svoje deti vychovávali k časnej i večnej blaženosti.


Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, zasväcujem ti ovocie života našich pozemských rodičov, synov a dcéry, našu mládež, oroduj za ňu u Boha, aby jej dal potrebnú milosť a silu ctiť, milovať a poslúchať svojich rodičov. Našej mládeži vypros anjelskú čistotu, aby zachovávala svoju krstnú nevinnosť , najdrahší poklad. Našej mládeži vypros milosť povolania na kňazský a rehoľný stav. Pánova vinica potrebuje a hľadá nových robotníkov. Málo ich je. Hoci práca vo vinici je veľká a namáhavá. Kristovo kráľovstvo na zemi sme povinní stále budovať a rozširovať . Pros Boha, nech v našich katolíckych rodičov vzbudí povedomie, že darovať dieťa službe Pánovej je pre nich nielen veľké vyznačenie, ale aj veľká zásluha u samého Boha.


Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, do tvojej materinskej lásky odporúčam nielen svojich diecézanov, ale aj všetkých veriacich prítomných na tejto púti. Za všetkých oroduj a vyprosuj im milosť, aby poznali pravú vieru a pravú cestu vedúcu do blaženej večnosti. Amen


Tu je link na video zo zasvätenia
https://www.facebook.com/764683940300623/videos/971908699578145/