sr.Lucii z Fatimy, povedala Panna Mária prečo sa tak často zjavuje v týchto posledných časoch.

15.10.2017


Páter Fuentes, postulátor pri svätorečení Hyacinty a Františka, v r. 1961 uverejnil v "Messagero del Cuore di Maria" (č. 8/9) túto správu: Svätý Otec mi dovolil navštíviť sestru Luciu, ktorá žije ako karmelitánka v Coimbre v Portugalsku. Hneď pri prijatí mi povedala: 

"Páter, Madona je veľmi nespokojná, jej výzvu z roku 1917 ľudia nevzali vážne. Boh potrestá svet... Myslite na tie duše, ktoré sa rútia do pekla, a to len preto, že sa ľudia nemodlia a nerobia pokánie...

Páter, povedzte všetkým, čo mi Madona oznámila. Povedala, že mnohé národy zmiznú z povrchu zemského. Je najvyšší čas, aby každý vo svojej zodpovednosti konal sväté skutky a svoj život zariadil podľa priania Najsvätejšej Panny... Madona mi výslovne povedala: "Blížime sa k posledným dňom našej doby."


Tieto slová mi opakovala tri razy... (Madona) uviedla, že posledný záchranný prostriedok daný svetu je ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Povedala, že ak ľudia týmito prostriedkami pohrdnú, ponúkne nám s bázňou a starosťou poslednú možnosť záchrany - seba samu, svoje početné zjavenia, svoje slzy, svoje posolstvá vizionárom vo všetkých častiach sveta. A ešte raz mi povedala, že ak to nebudeme chcieť počuť a budeme pokračovať v urážaní Boha, odpustené nám už nebude."

Vytvorte si webové stránky zdarma!