2017 Jubilejný rok

... zasväťte sa Srdcu Panny Márie

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“

"Tí, ktorí sa domnievajú, že fatimské posolstvo už stratilo zo svojej aktuálnosti, sa mýlia. Toto proroctvo je ešte platné pre putovanie Cirkvi vo svete." (pp.Benedikt XVI.)

Komunita menších bratov františkánov v týchto dňoch pokračuje v oslavách 800. výročia svojej prítomnosti vo Svätej zemi. "Sv. František chcel pre seba a pre svojich spoločníkov život, ktorý by bol nasmerovaný von," vysvetlil generálny predstavený františkánov páter Michael Perry OFM a dodal: "Istým spôsobom menší bratia františkáni predvídali odporúčanie pápeža Františka, aby bola Cirkev v pohybe smerom von"

https://2017-jubilejny-rok4.webnode.sk/l/papez-frantisek-frantiskanom-vo-svatej-zemi-uz-800-rokov-ste-svedectvom-pokoja/

12. októbra - Svätý Otec František dnes na sviatok Panny Márie z Aparecidy zaslal videoposolstvo brazílskemu ľudu. V Brazílii dnes vrcholí slávenie Mariánskeho jubilejného roka, ktorým si celá krajina pripomína 300. výročie nájdenia obrazu Panny Márie z Aparecidy vo vodách rieky Paraíba do Sul. Pápeža Františka na oslavách v Aparecide zastupuje ako jeho legát kardinál Giovanni Battista Re.

https://2017-jubilejny-rok4.webnode.sk/l/brazilia-slavi-300-vyrocie-aparecidy-papez-sa-podakoval-za-dennu-modlitbu-zanho/

MODLITBA ZA JEJICH SVATOŘEČENÍ
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý! V úctě se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské. Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to ke Tvé cti a slávě a k spáse duší, abys blahoslavené pastýřské děti Františka a Hyacintu před celou církví oslavil a udělil na jejich přímluvu milost, o niž Tě prosím. AMEN.
Otče náš - Zdrávas Maria - Sláva Otci ...

MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ SESTRY LUCIE DE SANTOS

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské, abys ukázal světu bohatství jejího Neposkvrněného Srdce.
Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to k Tvé větší cti a pro dobro našich duší, abys sestru Lucii, pastýřku z Fatimy, před celou církví oslavil a udělil na její přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen.

Otče náš - Zdrávas Maria - Sláva Otci ...

 • Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!
 • Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša.
 • Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme.
 • Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!
 • Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža M., nášho biskupa M, jeho pomocného biskupa M., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.
 • Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k Tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou.
 • Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.
 • Zhliadni svojim milostivým pohľadom i na našu farnosť ... (arcidiecézu)
 • a pros za ňu u svojho Syna.
 • Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska,
 • ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť.
 • Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.
 • Prosíme Ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet.
 • Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby. Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný,
 • aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.
 • Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku storočnice Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme počúvali Tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie!
 • Nech Tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier. Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!
 • Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
 • Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.
 • Amen

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita ABÚ Košice, 

Prot. č. 62/17

NOVINKY

V sobotu 13. Mája 2017, v deň stého výročia fatimských zjavení, sa v Rožňavskej diecéze uskutočnil Mariánsky deň Rožňavskej diecézy, na ktorom sa zúčastnilo vyše 3000 veriacich. Bol to deň, v ktorom si celá diecéza uvedomovala, ako veľmi potrebuje ochranu našej Matky Panny Márie a mnohí pútnici zažili neuveriteľnú silu modlitby ruženca, v ktorom sa...

Žilinský biskup Tomáš Galis zasvätil diecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Diecézu pod jej ochranu zveril v rámci víkendovej slávnosti v Rajeckej Lesnej. Urobil tak symbolicky v roku 100. výročia Fatimských zjavení. Na túto udalosť sa pripravovali veriaci vo farnostiach, spoločenstvách a rodinách deviatnikom, ktorý zostavil člen liturgickej...

MODLITBA zasvätenia sa 

Panne Márii od pp.Františka

O Najsvätejšia Panna Mária,
Ja, hoci nehodný patriť k tvojim synom a dcéram, zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve, padám k tvojim nohám a

zasväcujem ti svoju myseľ, aby vždy myslela na lásku, ktorú si zasluhuješ,
zasväcujem ti svoj jazyk, aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe,
zasväcujem ti svoje srdce, aby ťa po Bohu milovalo nadovšetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná, ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku, do blaženého počtu tvojich synov a dcér,
vezmi ma pod svoju ochranu, pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách, duchovných i časných, zvlášť v hodine mojej smrti.
Žehnaj ma, o Nebeská Spolupracovníčka, a svojím mocným príhovorom ma povzbudzuj v mojich slabostiach,
aby som ťa - verne ti slúžiac v tomto živote - mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku v Nebi po celú večnosť.

Nech sa tak stane!
AMEN.

(23. 7. 2013 v Mariánskej bazilike v Aparecide)

Vytvorte si webové stránky zdarma!